คลิปสั้นๆ เพื่อความรู้จักและเข้าใจการตรวจสอบอาคาร จาก กรุงเทพมหานคร

ผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

สมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร

สนใจติดต่อ K.นิติรัตน์ รุ่งรัตนพิทักษ์ 084-566-9624

282 จรัญสนิทวงศ์46 บางพลัด กทม. 10700 tel 02-923-2155

email address: nitiratr@gmail.com

Go to Top

 

Free counters